Beijing

1. Studienreise nach Beijing zu Yao ChengrongYao unterrichtet Fu`An Shili

Yao unterrichtet Fu`An Shili
Trainingsreise nach Beijing, April 2004. Zhong Yi Wu Guan