Beijing

1. Studienreise nach Beijing zu Yao ChengrongGougua Zhuang im Park

Gougua Zhuang im Park
Trainingsreise nach Beijing, April 2004. Zhong Yi Wu Guan