Beijing

1. Studienreise nach Beijing zu Yao ChengrongTraining in der Verbotenen Stadt

Training in der Verbotenen Stadt
Trainingsreise nach Beijing, April 2004. Zhong Yi Wu Guan