Beijing

1. Studienreise nach Beijing zu Yao ChengrongYao Chengrong & Patrick

Yao Chengrong & Patrick
Trainingsreise nach Beijing, April 2004. Zhong Yi Wu Guan