Beijing 2006

2. Studienreise nach Beijing zu Yao ChengrongSifu Yao erklärt eine Kicktechnik

Sifu Yao erklärt eine Kicktechnik
Training im Hof, Zhong Yi Wu Guan, Beijing 2006