Beijing 2006

2. Studienreise nach Beijing zu Yao Chengrong

1  2 ]

...muss sein!
Shaolin Gong Fu...


...damit die Beine wieder wach werden.

1  2 ]


Training im Hof, Zhong Yi Wu Guan, Beijing 2006