Die wichtigsten Yiquan - Lehrer
Yao Zongxun mit Gunfa / Stock

Yao Zongxun mit Gunfa / Stock

Der offizielle Nachfolger von Wang Xiangzhai. 2. Generation Yiquan (1917-1985)4 Generationen des Yiquan in direkter Linie