Beijing 2006

2. Studienreise nach Beijing zu Yao ChengrongHunyuan Zhuang

Hunyuan Zhuang
Training im Hof, Zhong Yi Wu Guan, Beijing 2006