Beijing

1. Studienreise nach Beijing zu Yao Chengrong


Gougua Zhuang im Park


Shuang Tuishou mit Yao Yue


Pifa Shili


Training in der Verbotenen Stadt


Yao Chengrong & Patrick


Yao unterrichtet Fu`An Shili


Freies Tuishou


Freies Tuishou


Gruppenbild mit Sifu Yao


 

 

 


Trainingsreise nach Beijing, April 2004. Zhong Yi Wu Guan